Status prawny

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Dolnośląski.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wydatków budżetu państwa.

Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu jest miasto Lubań, zaś obszarem działania jest powiat lubański.

Pliki do pobrania:

 

 

 

Wytworzył:
Daniel Barcichowski
Udostępnił:
Zbigniew Kołodziejski
(2004-09-13 11:09:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Kołodziejski
(2017-09-01 13:37:30)