☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE w Lubaniu
Grafika zawierająca herb PSSE w Lubaniu

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oddział Ek.-Ad.

 

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
 

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza - kierownik Bożena Ludward

 

a) organizowanie i nadzorowanie pracy w zakresie utrzymania w czystości oraz prawidłowego zabezpieczenia budynku i mienia Powiatowej Stacji Sanitarnej;

b) prawidłowe gospodarowanie inwentarzem, prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz sporządzanie protokołów kasacyjnych;

c) organizowanie bieżących napraw sprzętu, aparatury, instalacji gazowej, elektrycznej i ciśnieniowej;

d) prowadzenie zaopatrzenia w sprzęt, aparaturę i materiały potrzebne do sprawnej działalności Powiatowej Stacji Sanitarnej;

e) pilnowanie bieżącej konserwacji sprzętu p/poż. oraz jego prawidłowego rozmieszczenia;

f) gospodarka odzieżą ochronną i roboczą w oparciu o kartoteki osobowe pracowników, prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

g) uczestniczenie w przeglądach okresowych stanowisk i warunków pracy;

h) prowadzenie wszelkich czynności związanych z przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

i) prowadzenie teczek osobowych, przygotowywanie umów o pracę i ich zmiana, opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności wspólnie z kierownikami komórek organizacyjnych, ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracowników;

j) kompletowanie dokumentacji w sprawie rent i emerytur;

k) prowadzenie spraw socjalnych;

l) prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem zakładowej składnicy akt;

m) prowadzenie innych spraw organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarnej.


 

Sekcja Ekonomiczna - Alicja Żuberek

Do zadań stanowiska należy:

a) sporządzanie planu budżetowo-finansowego;

b) prowadzenie księgowości budżetowej;

c) prowadzenie księgowości materiałowej, ewidencji środków trwałych

i przedmiotów nietrwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątku Powiatowej Stacji Sanitarnej;

d) sporządzanie listy płac i zasiłków z ubezpieczenia społecznego;

e) dokonywanie regulacji finansowych;

f) prowadzenie rozliczeń gotówkowych;

g) windykacja należności budżetowych;

h) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

i) sporządzanie innych sprawozdań statystycznych.

Do zadań stanowiska należy:

Wytworzył:
Udostępnił:
Zbigniew Kołodziejski
(2004-10-12 11:55:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Kołodziejski
(2020-11-05 14:21:29)
 
 
liczba odwiedzin: 399514

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X