☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE w Lubaniu
Grafika zawierająca herb PSSE w Lubaniu

Sobota 06.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekcja Higieny Pracy

 

Sekcja Higieny Pracy
 

 
st. asystent - Gabriela Gołąb
 

 

Do zadań sekcji należy:

a) realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie kontroli i nadzoru sanitarnego higieny pracy oraz zapobiegania chorobom zawodowym;

b) nadzór nad warunkami pracy w zakładach pracy, kontrola przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące środowiska pracy;

c) prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

d) ocena zagrożeń czynnikami chemicznymi i fizycznymi w środowisku pracy;

e) nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

f) nadzór nad ewidencją, obrotem i magazynowaniem środków ochrony roślin;

g) sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką odpadami, w tym niebezpiecznymi;

h) rozpatrywanie wpływających wniosków dotyczących nadzoru bieżącego;

 i) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne

instytucje;

 j) współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

 

 

Wytworzył:
Zbigniew Kołodziejski
Udostępnił:
Zbigniew Kołodziejski
(2004-10-06 09:42:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Kołodziejski
(2020-11-05 14:20:54)
 
 
liczba odwiedzin: 392492

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X